Monday, 18 October 2010

Agungnya Tuhanku..

Bismillahhirrahmannirrahim...

Assalamualikum w.b.t.
Alhamdulillah atas segala nikmat yang masih dipinjamkan kepadaku olehNya sehingga detik ini. Tiada Tuhan yang disembah dan dipatuhi selainNya. Sehingga saat ini,telah 20 tahun aku hidup dan dalam tempoh ini jugalah telah banyak peristiwa dan perkara yang terjadi. Aku terharu dengan keajaiban dan kekuasaan yang telah ditunjukkanNya. Dan aku pasti ramai juga hamba-hambaNya yang sedang meniti kehidupan ini dalam keadaan yang sedar dan waras merasai betapa Rahman dan Rahimnya AL-Malik kita ini.
Firman dariNya :

"Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu (Muhammad) dan kepada orang-orang sebelummu. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi . Dan Dialah Yang Maha Agung, Maha Besar. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (kerana kebesaran Allah) dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka ; adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka." ~ Asy-Syura : 3-6 ~


"Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Maha Raja Yang Mahasuci, Yang Maha Sehjahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Maha Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia Memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadaNya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." ~ Al-Hasyr : 21-24 ~

No comments: